Tài liệu đại hội đồng cổ đông công ty năm 2017
 

 

1. Chương trình  DHDCD 2017 (tải về)

2. Quy chế tổ chức DHDCD 2017 (tải về)

3. Thể lệ biểu quyết Đại hôi 2017 (tải về)

4. Báo cáo HDQT PTT  2017 (tải về)

5. Thông báo triệu tập đại hội (tải về)

6. Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 (tải về)

7. Tờ trình phê duyệt đơn vị tư vấn KT BCTC năm 2016 (tải về)

8. Báo cáo Ban kiểm soát trình DHCD 2017 (tải về)

9. Mẫu đăng ký tham dự (tải về)

10. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2017 (tải về)


Copyright © 2017 DU LỊCH BƯU ĐIỆN All rights reserved 
Website: www.dulichbuudien.com.vn
Facebook: www.facebook.com/dulichbuudien

Design and support by THANHNAM SOFTWARE
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BƯU ĐIỆN
TRUNG TÂM LỮ HÀNH 
Add: Tầng 2 - Tòa nhà GP Invest - Số 170 đường La Thành - Đống Đa - Hà Nội 
Tour: 0888 99 55 99 |  Visa: 0902 45 85 66
Email: dulich@pttour.com.vn
   Tổng số truy cập: 229,621
Số người đang online: 58

ẢNH ĐẸP CÁC TOUR